A balkezesség hátrány vagy áldás?

Léna | 2019.01.16
Feltételezések szerint a jobbkezesség kapcsolatban állhatott a harci technikával. Az ősi korok harcosai rájöttek, hogy a mellkas szív felőli oldalán ejtett seb nagyobb eséllyel halálos, mintha azt a jobb oldalon ejtik.
A szívük védelmének érdekében tehát a pajzsot a bal karjukkal fogták, miközben a jobb kezükben a lándzsával hadakoztak, és így jobb kézzel hozzáfértek az ellenség sebezhető pontjához is. Ezt a szokást minden bizonnyal generációról generációra továbbadták évezredeken keresztül. De miért jobbkezesek a nők? Erre is van magyarázat: a jobbkezesség úgy alakulhatott ki őseinknél, hogy a gyermeküket szívük felett, a bal oldalon tartó asszonyok a jobb kezükben fogott hajítható eszközzel riasztották el maguktól a gyermekükre támadó ragadozókat.A vallási előítéletek mélyítették a szakadékot a jobb- és balkezesek között. A Bibliában többször megtaláljuk a jobb kéz magasztalását, és a bal kéz elítélését.
„A bölcs szíve a jobb kezében, az elmeháborodott szíve a bal kezében van.”- olvashatjuk a Prédikátorok könyvében.Istenkáromlásnak tartották volna, ha a templomi szertartásokat nem jobb kézzel végeznék: keresztet vetni, áldást osztani, az ostyát, és a boros kelyhet megfogni, és felajánlani csak jobb kézzel lehet. A házasságkötési szertartásban a jobb kezeket helyezik egymásra, a jegygyűrűt pedig, amely a gonoszt tarja távol, a bal kéz harmadik „szerencsés” ujjára húzzák. A boszorkányokhoz kapcsolódó hiedelmekben is gyakran szerepel a bal kéz, mint a gonosz eszköze. A varázslataikat hagyományosan bal kézzel végzik, a Sátán hívei a kört mindig az óramutató járásával ellentétes irányba rajzolják. Az emberek a másságtól való félelmükben kitaszítják maguk közül azokat, akik különböznek tőlük. Megbélyegzik őket, boszorkányoknak, a Sátán követőinek tartják őket. Hiedelemvilágunkban a „bal” szó mindig negatív értelmet hordozott.

Az agyféltekék funkciói

A két agyfélteke nem egyforma, a bal nagyobb a másiknál. Ennek a méretbeli különbségnek a működésben azonban nincs jelentősége. Az agyféltekék eltérő, de egymást kiegészítő, egymással együttműködő tulajdonságokkal bírnak.A jobb agyfélteke az átfogóbb gondolkodásért, az intuícióért és a térbeli tudásért felelős, míg a bal agyfélteke az elemző-logikus gondolkodásért és a nyelvi képességekért. A balkezesek esetében a jobb agyfélteke a domináns, az agyuknak ez az oldal játssza a vezető szerepet. A balkezeseknél megfigyelhető az is, hogy bal lábuk az ügyesebb, sőt a bal szemükkel látnak jobban, tehát valójában a testük bal fele teljes egészében domináns. A balkezesek között is sok a kiváló tanuló, a legkülönbözőbb tehetségekkel megáldott gyermek, akik, ha hagyják őket egészségesen fejlődni, értékes alkotó emberekké válnak.Intelligensebbek?A balkezesekkel kapcsolatos mítoszok közül az egyik legismertebb a kreativitással kapcsolatos. Ezek szerint a balkezesek magasabb IQ-val, nagyobb kreativitással rendelkeznek társaiknál, és kiemelkedően teljesítenek néhány speciális területen. Ezt egyesek azzal magyarázzák, hogy a balkezes emberek a jobb agyfélteke által kontrollált tevékenységekben ügyesebbnek bizonyulnak: például a matematikában, az építészetben. Ausztráliai kutatók által elvégzett vizsgálat eredményei szerint a balkezesek gyorsabban gondolkodnak például a számítógépes játékokban vagy a sportjátékokban. A vizsgálat szerint a balkezesek mindkét agyféltekéjüket gyorsan tudják használni. A rajzban nagyon aprólékosak, ügyelnek a részletekre.

Átszoktatás

Manapság a szülők többsége adottságként fogadja el a balkezességet, és nem akarja mindenáron a jobb kéz használatát erőltetni. De nem mindig volt ez így.  Voltak olyan szülők, akik lekötötték gyermekük bal kezét, sőt begipszelték. Mások állandóan figyelmeztették gyermeküket, hogy a kanalat, vagy a ceruzát a jobb kézben kell tartani. Ilyenkor a gyerek remegő kézzel kiöntötte az ételt, csúnyán írt, és ezért is kikapott. Előfordult az is, hogy a gyerek nem evett, nem rajzolt, csak hogy ne kelljen hallgatnia nap mint nap a figyelmeztetést. Az átszoktatást erőltetők a gyereket folyamatos stresszhelyzetnek teszik ki, amely koncentráció és emlékezetzavarokat, diszlexiát, magatartászavarokat, dadogást, más beszédzavart, vagy éppen diszgráfiát, diszkalkuliát, azaz olvasás-, írás- és számolászavart okoz. A tudósok több ezer embert vizsgáltak meg, és azt kapták eredményül, hogy a balkezesek kb. 10 %-ánál valamilyen fejlődési rendellenesség, például dadogás, diszlexia is kialakulhat. Ugyanezt csak a jobbkezesek 1%-ánál tapasztalták. Megállapították, hogy a balkezeseknél háromszor gyakoribbak a tanulási problémák, amelyek szerintük inkább biológiai, mint szociális okokra vezethetők vissza.

Híres balkezesek

A gúnyolódások ellen legtöbbször a híres balkezeseket szokták felsorolni. A középkorban Itáliában készült az a kódex, melynek szerzője ezt írta hozzá: „Francesco Santolini, Rimini kanonokja ezt a könyvet bal kézzel írta.” Ő büszkén vállalta, hogy balkezes. Raffaelo de Montelupo (1505-1566) olasz szobrász és építész ezt írta önéletrajzában: „Nem mulasztom el elmondani, hogy született balkezes vagyok, és mivel a bal kezem sokkal ügyesebb volt a jobbnál, mindig is bal kézzel írtam.” Ő is dicsekedett a balkezességével.

További híres balkezesek:

Arisztotelész, Julius Caesar, Winston Churchill, Henry Ford, William (Bill) Gates, Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe Petőfi Sándor Macedóniai Nagy SándorMichelangelo BuonarrotiLeonardo Da VinciLudwig van Beethoven,Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann,Bonaparte Napoleon,Albert Einstein,Charlie Chaplin,Pablo Picasso, Jimi Hendrix, Barack Obama

Balkezesség, mint ajándék

Bizonyos sportágakban, ahol nagy szerepe van a kézhasználatnak, előnyös helyzetben vannak a balkezesek, mert a jobbkezesekhez szokott jobbkezes ellenfél számára váratlan irányból jönnek az akciók. Az „egy az egy ellen” típusú sportágak, mint a baseball, a tenisz, a box stb. sportolói között átlag feletti a balkezesek aránya.  A természetes balkezes gyerekek külön figyelmet érdemelnek az iskolában, s balkezességükön kívül azért is, mert érzelmi életük intenzívebb, aggódóbbak, érzékenyebbek, általában több „egyéni foglalkozást” igényelnek tanár és szülő részéről egyaránt. Mi is lehet az oka annak, hogy a zsenialitást és a balkezességet gyakran társítják? Két választ is kaphatunk, az egyik a Leonardo-szindróma, hiszen Leonardo az ún. balkezesség zászlóvivője is. Nála a balkezesség nem csak egy egyszerű adottság, hanem mondhatnánk a zsenialitással együtt járó tulajdonság. A másik tényező, ami kevésbé hízelgő a balkezesekre nézve, az az, hogy Cesare Lombrosso azt kutatta, miről ismerjük meg a zsenit, ami szerinte a degenerációnak egyik megnyilvánulási formája. A zseniális ember, mondta Lombrosso, alapvetően nem különbözik a bolondtól, ami a fogyatékos gondolatrendszerbe van sorolva, a zseni viszont rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezt átváltsa a szellemi tevékenységekre.
Címkék:

Hozzászólások

Nevelési hibák, melyek egész életre kiható traumaként jeletkezhetnek

Nevelési hibák, melyek egész életre kiható traumaként jeletkezhetnek

Vannak nevelési hibák, amelyekkel úgy okozunk sérülést a gyereknek, hogy nem is tudunk róla.

Gyermektestbeszéd - ezekre figyelj oda!

Gyermektestbeszéd - ezekre figyelj oda!

Ezek a jelek többet elárulnak a szavaknál.

Gyerekbetegségek, amiket nehéz elkerülni

Gyerekbetegségek, amiket nehéz elkerülni

Ezek a betegségek legfőbb jellemzői. Segíthet a felismerésben.

Szűnni nem akaró, elhúzódó köhögés – ez állhat a hátterében

Szűnni nem akaró, elhúzódó köhögés – ez állhat a hátterében

Az elhúzódó köhögés napközben kellemetlen, éjszaka nem hagyja pihenni a gyermeket és a szülőket sem, idővel pedig torokfájást, rekedtséget is okozhat.

Július elsejétől indulnak a családvédelmi lépések - itt vannak a részletek

Július elsejétől indulnak a családvédelmi lépések - itt vannak a részletek

Eddig ennyi konkrétumot tudhatunk a hétvégén bejelentett családvédelmi intézkedéscsomagról.

Egy szülészorvos, aki minden babát megajándékoz

Egy szülészorvos, aki minden babát megajándékoz

Mindenkinek személyre szóló meglepetésről gondoskodik.

A családvédelmi program új elemei ma lettek nyilvánosak

A családvédelmi program új elemei ma lettek nyilvánosak

Friss bejelentés: kedvezményes hitel, támogatott autóvásárlás, jelzáloghitel átvállalás, SZJA alóli felmentés - hatalmas kedvezmények a családoknak.

Meglepő eredményt hozott a kutatás: boldogabb szülők az apák, mint az anyák

Meglepő eredményt hozott a kutatás: boldogabb szülők az apák, mint az anyák

A gyereknevelés során az apák kimutathatóan boldogabbak, mint az anyák.

Már a 6 hónapos kisbabáknál mérhetőek a kétnyelvű környezet előnyei

Már a 6 hónapos kisbabáknál mérhetőek a kétnyelvű környezet előnyei

Régen azt hitték, zavarhatja a fejlődést. Épp az ellenkezője derült ki.

A szülők többsége úgy gondolja, hogy nehezebb egy gyermek nevelésével foglalkozni, mint 8 órában dolgozni

A szülők többsége úgy gondolja, hogy nehezebb egy gyermek nevelésével foglalkozni, mint 8 órában dolgozni

Sok mindenben egyformán gondolkodnak az első gyerekes szülők.