Szigorú szabályozás vonatkozik majd a nagycsaládos autóvásárlásra!

Léna | 2019.03.22
Rengeteg feltételnek meg kell felelni a felvételhez, hitelbírálat is lesz. Ha nem jön időre az első gyerek, egy összegben kell visszafizetni a milliós kamattámogatást. A 10 milliós hitelhez hasonlóan az autóvásárlási támogatás is 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig vehető igénybe jelen állás szerint.

A támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50 százaléka lehet.

Legalább 7 személyes személyautóra lehet majd felvenni a nagycsaládosoknak, vagyis azoknak a (házas vagy élettársi kapcsolatban élő) szülőknek, akiknek legalább 3 gyermekük van, akik után még jogosultak családi pótlékra. Itt is gyereknek számít a 12. hetet már betöltött magzat, vagyis két gyerek után is felvehető, ha közben a nő várandós.

Ugyanakkor mindenképp rendelkeznie kell jogosítvánnyal a konkrét igénybevevő szülőnek, és nem lehet eltiltva a vezetéstől bűncselekmény vagy szabálysértés miatt. Hasonlóan a babaváró hitel feltételeihez, az igénylőnek nem lehet köztartozása sem, és nem lehet büntetett előéletű (kivéve, ha a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült), valamint rendelkeznie kell Magyarországon bejelentett lakhellyel.

  

Ha az új autó adásvételi szerződése vagy pénzügyi lízingszerződése a támogatást engedélyező határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Akkor sem folyósítható a pénz, ha a határozat véglegessé válása előtt szerzik meg az autót a nagycsaládosok.

Érdekes kitétel, hogy a támogatott autókon látszódnia kell majd annak, hogy a kormány támogatásával vásárolták őket. Az autókereskedőnek el kell majd látnia az autót az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett „Családbarát Magyarország” logóval.

A kocsin 3 éven át kint kell hogy legyen az EMMI-s logó, ugyanennyi ideig el sem szabad adni, és át sem szabad alakítani.

Az üzembentartói jog szintúgy nem ruházható át 3 éven belül. Ha az elidegenítési tilalom időtartama letelt, valamint ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, a Kincstár a jogosultnak, illetve örökösének kérelmére kezdeményezi az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés törlését a járműnyilvántartásból.

Ha a támogatott megszegi a fontosabb szabályok valamelyikét, például eladja az autót (de ide tartozik az is, ha elválik vagy felbontja élettársi kapcsolatát 3 éven belül, vagy ha örökbefogadott gyerekre vette fel a pénzt, és az örökbefogadást felbontják!), az állami támogatást vissza kell fizetnie. Ha a nagycsaládos és a támogatással érintett személy házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt, és a megszűnést követően a támogatással megszerzett gépkocsival rendelkező személy korábbi házas- vagy élettársa továbbra is nagycsaládosnak minősül, a szerzési támogatást ismételten igényelheti.

Ha valami okból vissza kell fizetnie a pénzt, alapesetben az erről szóló határozat után 15 napon belül kell erről gondoskodni, de szociális vagy jövedelmi körülményekre hivatkozva lehet kérni 12 hónapos halasztást, vagy 36 hónapos részletfizetést. Akivel szemben elrendelték a visszafizetést, az 3 éven át nem részesíthető újra ilyen típusú támogatásban.
Címkék:

Hozzászólások

Megszületett a döntés! Júliustól indul a falusi csok!

Megszületett a döntés! Júliustól indul a falusi csok!

Íme a részletek!